iDziennik
LOGOWANIE

Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Manieczkach

Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Witamy na naszej stronie

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Manieczkach

Manieczki, ul. Szkolna 6

63-112 Brodnica

tel. 61 28 23 605

e-mail: gimman@go2.pl

 

Historia

Historia

    Reorganizacja sieci szkół na terenie Gminy Brodnica była bardzo trudna i długa. Dyskusja dotycząca reorganizacji szkół podzieliła radnych i społeczeństwo gminy, co doprowadziło do podjęcia wielu uchwał związanych z reorganizacją sieci szkół. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne podjęło szereg działań, aby doprowadzić do zlokalizowania gimnazjum w jednym budynku w Brodnicy lub w Manieczkach. Istniejący w roku szkolnym 1999/2000 układ "wirtualnego gimnazjum" (2 oddziały klasowe w Brodnicy i 4 oddziały w Manieczkach) był bardzo niekorzystny dla uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 2000/2001 w Brodnicy uczyły się 4 oddziały klasowe, a w Manieczkach 6 oddziałów. W obu przypadkach gimnazjum funkcjonowało wspólnie z istniejącymi w tych budynkach szkołami podstawowymi. Funkcjonowanie gimnazjum w rozbiciu na dwie placówki nie sprzyjało osiągnięciu dobrych wyników w nauczaniu. Dbając o wysoki poziom edukacji i kierując się dobrem uczniów wspólnie z panią dyrektor Grażyną Tokarek oraz nauczycielami będącymi radnymi podjęliśmy zdecydowane starania o utworzenie silnej, dobrze wyposażonej placówki, dającej równe szanse uczniom z terenu całej gminy. Po dwóch latach osiągnęliśmy wymarzony cel, ale zanim do tego doszło należało przekazaną część budynku szkolnego w Manieczkach przystosować do potrzeb gimnazjum. Niewielkie zasoby zarówno Gimnazjum jak i Gminy nie pozwalały na zatrudnienie firmy budowlanej i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. W zaskakującym tempie, dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz współpracy z wieloma osobami i firmami podjęte zostały prace zmierzające do uruchomienia Gimnazjum w Manieczkach. Remont został ukończony w terminie i w dniu 3 września 2001 roku odbyło się uroczyste otwarcie Gimnazjum. Przecięcia wstęgi dokonali ks. bp. Marek Jędraszewski, dowódca Jednostki Wojskowej w Śremie płk. Michał Sikora oraz wójt Gminy Brodnica Marian Flaczyński. Pierwszym dyrektorem gimnazjum została Pani mgr inż. Grażyna Tokarek, której należy pogratulować wielkiego rozkwitu instytucji oraz umiejętności pozyskiwania środków unijnych między innymi dzięki realizacji projektu "Manieczkowscy Entomolodzy Badaczami i Pogromcami Europejskiego Szrotówka Kasztanowcowiaczka". Pani dyrektor założyła Stowarzyszenie Przyrodników Nadwarciańskich, którego celem była kontynuacja projektu w ramach MANieczkowskiej Akademii Naukowej Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem Gimnazjum w Manieczkach jest Pan mgr Sławosz Kolańczyk.

   Ważnym wydarzeniem w historii szkoły był wybór patrona gimnazjum. Wielkim zaszczytem dla nas wszystkich stał się fakt, że został nim Jan Paweł II, wielki Polak i wychowawca młodych, autorytet naszych czasów. Wieloletnie starania znalazły swój finał 16 maja 2008r., kiedy to odbyło się uroczyste nadanie imienia naszej szkole oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru. W kościele parafialnym w Manieczkach została odprawiona msza św. koncelebrowana przez księdza biskupa Marka Jędraszewskiego, dziekana dekanatu śremskiego ks. Mariana Bruckiego oraz proboszcza miejscowej parafii ks. Wojciecha Kryzę. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu: kurator Elżbieta Leszczyńska i wizytator Renata Czupała, władze samorządowe reprezentowane przez starostę śremskiego Tadeusza Waczyńskiego, wójta gminy Brodnica Mariana Flaczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy Romana Purczyńskiego, dyrektorzy szkół z terenu gminy Brodnica oraz szkół noszących imię Jana Pawła II, Rada Rodziców. Ten dzień pełen radości i zadumy rozpoczął piękną kartę w historii naszego gimnazjum. Odtąd nauczanie i postawa Jana Pawła II będą obecne we wszystkich dziedzinach życia szkolnego.

   Przystąpiliśmy również do rządowego programu „Rozwoju edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013” poprzez realizację projektu „Powstanie Wielkopolskie podstawą działań artystycznych uczniów Gimnazjum w Manieczkach”. Miał on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych ośrodków, integrację młodzieży wokół tematyki związanej z historią oraz tworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

   Znaczącym przedsięwzięciem była dla nas inwestycja związana z remontem sali gimnastycznej, co pozwoliło na podniesienie standardu realizacji zajęć sportowych oraz imprez szkolnych i środowiskowych.

   Następną inwestycją mającą wpływ na komfort pracy i nauki była termomodernizacja przeprowadzona w wakacje 2013 roku.  Budynek szkolny uzyskał atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń z ciekawą elewacją, nowymi oknami, roletami, wyglądem sal lekcyjnych. Dzięki temu szkoła stwarza  przyjemny i ciepły klimat niezbędny do zapewnienia efektywnych warunków edukacyjnych. Kontynuacją tych prac była budowa boiska szkolnego, które oprócz pełnienia funkcji sportowych znacznie poprawiła estetykę otoczenia budynku gimnazjum.