iDziennik
LOGOWANIE

Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Manieczkach

Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Witamy na naszej stronie

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Manieczkach

Manieczki, ul. Szkolna 6

63-112 Brodnica

tel. 61 28 23 605

e-mail: gimman@go2.pl

 

Projekty

Realizowane przez nas projekty...

 

Projekt "eSzkoła Moja Wielkopolska"

W latach 2012 - 2014 nasza szkoła bierze udział w projekcie

"eSzkoła - Moja Wielkopolska"

WIĘCEJ O PROJEKCIE >>

 


Archiwum projektów

... czyli projekty w poprzednich latach

 

 2013/2014

 

 Projekt "eSzkoła Moja Wielkopolska"

 

"Końska moc" -  Projekt w klasie 1a - STRONA PROJEKTU

"Rzeka mleka" - Projekt w klasie 1b - STRONA PROJEKTU

"Piękna Wielkopolska" - Projekt  w klasie 1c - STRONA PROJEKTU

 

 Grupa projektowa na warsztatach fryzjerskich

Realizując projekt eSzkoła Moja Wielkopolska, grupa uczniów z klasy IA udała się dziś do Krzyżanowa, aby spotkać się z Panią Donatą Flaczyńską. 

 GRUPA PROJEKTOWA W MLECZARNI

Dnia 14.01.2014 roku udaliśmy się do Zakładu Mleczarskiego w Śremie, aby dowiedzieć się jak najwięcej o mleku i jego przetworach.

 

 2012/2013

 

 Projekt "eSzkoła Moja Wielkopolska"

 

"Od kukurydzy do popcornu"

Projekt w klasie 1a

WIĘCEJ

Opiekun: mgr Bernadeta Bugajewska

 

strona projektu:

>> WEJDŹ <<

"Jak dobrze znasz gwarę poznańską?"

Projekt w klasie 1b

WIĘCEJ

Opiekun: mgr Paulina Jessa-Sarbak

 

strona projektu:

>> WEJDŹ <<

"Jajko czy kura"

Projekt w klasie 1b

WIĘCEJ

Opiekun: mgr Sławosz Kolańczyk

 

strona projektu:

>> WEJDŹ <<

 

 2011/2012

 Projekt "eSzkoła Moja Wielkopolska"

Grupy projektowe zakończyły pracę nad swoimi projektami w roku szkolnym 2011/2012. Przypominamy, że były to następujące tematy:

„Dom do Poznania” - Projekt w klasie 1a

„Jak powstaje gazeta?” - Projekt w klasie 1b

„Gra planszowa – BRODNICKI BIZNES” - Projekt w klasie 1c

Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy uczniów i głosowania na nasze projekty.


Projekty w roku szkolnym 2011/2012:


Projekt "ZAGRAJMY O SUKCES"

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach biorący udział w projekcie „Zagrajmy o sukces” w ramach zajęć dodatkowych brali udział w następujących działaniach:

· Zajęcia ICT /Informatyczne/

· Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

· zajęcia z języków obcych

· Pomoc psychologiczna

· Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie)

Uczestnicy projektu otrzymali materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoła otrzymała sprzęt do realizacji zajęć.Zajęcia miały charakter warsztatów, spotkań grupowych.

 

 

 2008/2009

 Projekt „Powstanie Wielkopolskie podstawą działań artystycznych uczniów Gimnazjum w Manieczkach”.

    Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych ośrodków, integrację młodzieży wokół tematyki związanej z historią oraz tworzenie możliwości rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach, wyjazdach, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Gimnazjaliści wzięli udział m. in. w wyjazdach do Poznania, podczas których uczestniczyli w spektaklu i lekcji teatralnej w Teatrze Nowym, wykładzie dr Marka Rezlera na temat Powstania Wielkopolskiego oraz lekcji bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, przedstawieniu "Przybyli Ułani" na Placu Wolności w Poznaniu. Wzięli również udział w zajęciach warsztatowych z zakresu dziennikarstwa w redakcji Głosu Wielkopolskiego oraz w powiatowych obchodach Dnia Niepodległości i 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

    Projekt obejmował warsztaty fotograficzne oraz warsztaty prowadzone przez psychologa na temat radzenia sobie z emocjami, asertywnością i umiejętnością nawiązywania kontaktów w nowym środowisku.

    W efekcie działań związanych z realizacją projektu powstał profesjonalny spektakl historyczno-teatralny przygotowany pod okiem aktora Teatru Nowego w Poznaniu wystawiony podczas Przeglądu Teatrów Gimnazjalnych oraz zaprezentowany uczniom szkół z terenu Gminy Brodnica. Spektaklowi towarzyszyła wystawa fotografii oraz prac uczniowskich.

    Pieniądze z dotacji umożliwiły nam zakup profesjonalnego oświetlenia sceny, zakup elementów scenografii (parawany) i innych środków trwałych i nietrwałych związanych z przedstawieniami szkolnymi.

 

Rządowy program "Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”.

Projekt dla jednostek samorządu terytorialnego wspierany przez Wojewodę Wielkopolskiego realizowany przez Gimnazjum w Manieczkach

Realizowany od października 2008r. do grudnia 2008r.

Wysokość dotacji 19.000,00 zł

 

 

 2007/2008

 „Mobilna Akademia Naukowa MAN-ieczki. Z małej osady do globalnej wioski wkraczamy bez barier skazani na sukces”.

 

Projekt rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  w2007r.

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”; wspierany przez Wojewodę Wielkopolskiego 

Realizowany przez Gimnazjum w Manieczkach

 pt. „Mobilna Akademia Naukowa MAN-ieczki. Z małej osady do globalnej wioski wkraczamy bez barier skazani na sukces”.

Realizowany od września 2007 roku do grudnia 2007 roku

Wysokość dotacji 86.850,00 zł

 

    Dotacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty została przeznaczona na realizacje głównego celu projektu jakim było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z naszego środowiska. Powyższe zadanie odbywało się poprzez zorganizowanie wielu dodatkowych i bardzo atrakcyjnych działań edukacyjno- pedagogicznych, poszerzających i rozwijających wiedzę, umiejętności, zamiłowania i uzdolnienia uczniów. Staraliśmy się w ich trakcie wyzwalać w naszej młodzieży postawy przedsiębiorczości oraz udzielać wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, a także materialnego poprzez dofinansowanie wyjazdów i organizowanie wielu bardzo interesujących zajęć. Dzięki pieniądzom z projektu mogliśmy rozpocząć intensywne działania związane z realizacją programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole".

    We wrześniu i październiku (I turnus 2-7 września 2007 i II turnus 29. 09-04. 10 2007r.) wyjechaliśmy na siedmiodniowe zajęcia w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” do Gdańska- Straszynia (100 uczniów). Nasi wychowankowie mogli uczestniczyć w niezwykle atrakcyjnych  zajęciach terenowych, muzealnych i rekreacyjnych. Oprócz zwiedzania zabytków Torunia, Trójmiasta i Malborka mogliśmy uczestniczyć w koncertach muzyki organowej w Oliwie, lekcjach biologii w gdyńskim oceanarium i helskim fokarium oraz w ramach lekcji geografii podziwialiśmy typy wybrzeża morskiego.

Bardzo ważnym elementem naszego projektu było działanie na rzecz ochrony środowiska w naszym terenie związane z ochroną kasztanowców i prowadzenie na ten temat pełnej dokumentacji naukowej.

    Dzięki dotacji mogliśmy zorganizować wyjazdy na zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasi uczniowie w listopadzie 2007r. uczestniczyli trzykrotnie w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii oraz na Wydziale Geografii i Nauk o Ziemi, gdzie odbyły się lekcje biologii geografii i geologii przygotowane przez pracowników naukowych i koła naukowe studentów działające na tych wydziałach ( 3 x 47 osób).

    W ramach dotacji z projektu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogliśmy zorganizować trzykrotnie dodatkowe wyjazdowe  zajęcia warsztatowe w Wielkopolskim Parku Narodowym prowadzone przez fachowców w tym zakresie (około 130 uczniów).

    Pieniądze z dotacji oraz środki własne umożliwiły nam, zorganizowanie wielu zajęć pozalekcyjnych z języków obcych , informatyki, biologii, wyjazdy na basen do Śremu itd. Dzięki temu mogliśmy twórczo zorganizować czas wolny naszej młodzieży. Rozwijać ich zainteresowania i zamiłowania, doskonalić umiejętności w wielu dziedzinach wiedzy.

    Otrzymane środki umożliwiły nam wprowadzenie programu „Zero tolerancji w szkole” poprzez dofinansowanie mundurków szkolnych, które są zróżnicowane w zależności od poziomu nauczania.

Pośrednio dzięki środkom dotacji mogliśmy rozwijać umiejętności pracy zespołowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności za słowo, integrowaniu ich i odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska oraz poprawy biologicznej populacji kasztanowców w naszym terenie. Wdrażać ich do samodzielnych badań i prowadzenia eksperymentów naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków informatycznych.

    Nasi uczniowie uczestniczyli także w weekendowych zajęciach warsztatowych (z noclegiem) w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie gdzie grupa liderów przygotowywała się do prowadzenia profesjonalnych konferencji naukowych- przygotowanie „ABC konferencji” pod hasłem „Młodzi uczą młodych”.

    Pieniądze te na pewno przyczyniły się do podniesienia poziomu nauczania w naszej placówce oraz w bardzo istotny sposób wpłynęły na pozbycie się „prowincjonalnego” kompleksu ucznia wywodzącego się ze środowiska popeegerowskiego.

 

 2006/2007

 „Mobilna Akademia Naukowa MAN-ieczki. Najlepszym sposobem nauki dla nas jest działanie”.

 

Projekt rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  w 2007r.

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”; wspierany przez Wojewodę Wielkopolskiego

Realizowany przez Gimnazjum w Manieczkach

 pt. „Mobilna Akademia Naukowa MAN-ieczki. Najlepszym sposobem nauki dla nas jest działanie”.

Realizowany od września 2006 roku do grudnia 2006 roku

Wysokość dotacji 37.971,00 zł

 

   Główne założenia projektu jakim było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz działanie do twórczego wykorzystania czasu wolnego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, w terenie, a także podczas wyjazdowych zajęć. Pieniądze z dotacji umożliwiły nam wsparcie finansowe i materialne uczniów poprzez dofinansowanie wyjazdów i system zapomóg stypendialnych.

    Ograniczony dostęp wielu rodziców naszych uczniów do środków materialnych powoduje, że młodzież z naszego środowiska nie korzysta z wyjazdów w inne regiony kraju. A dzięki dotacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogliśmy pokazać jak piękny i wspaniały jest nasz kraj. Zapoznać z innymi metodami pracy dydaktyczno- wychowawczej poprzez: zajęcia w terenie, lekcje muzealne, zajęcia laboratoryjne w placówkach naukowych. Nasi uczniowie znacznie podnieśli swoje kompetencje w obsłudze  sprzętu informatycznego i audiowizualnego dzięki licznym zajęciom dodatkowym prowadzonym w szkole oraz przy opracowywaniu zgromadzonego materiału.

    We wrześniu w dniach 10.09- 16.09. 2006r. wyjechaliśmy na siedmiodniowe zajęcia w ramach tzw. „Zielonej Szkoły” do Gdańska- Straszynia. Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w niezwykle atrakcyjnych  zajęciach terenowych, muzealnych i rekreacyjnych. Oprócz zwiedzania zabytków Torunia, Trójmiasta i Malborka mogliśmy uczestniczyć w koncertach muzyki organowej w Oliwie, lekcjach biologii w gdyńskim oceanarium i helskim fokarium

    Dzięki dotacji mogliśmy zorganizować wyjazdy na zajęcia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasi uczniowie w miesiącu październiku 2006r. uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii UAM w Poznaniu ( 50 osób ) oraz dwukrotnie (raz w listopadzie i grudniu 2006r.) odwiedziliśmy Wydział Geografii i Nauk o Ziemi i Wydział Biologii, gdzie odbyły się lekcje geografii, geologii i biologii przygotowane przez pracowników naukowych i koła naukowe studentów działające na tych wydziałach ( 2 x 50 osób).

    W ramach dotacji z projektu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogliśmy zorganizować dodatkowe zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego oraz zajęcia wyjazdowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Śremie i Zespole Szkół Zawodowych im. St. Chudoby w Śremie prowadzone przez fachowców w tym zakresie.

    Pieniądze z dotacji oraz środki własne umożliwiły nam, zorganizowanie wielu zajęć pozalekcyjnych z języków obcych , informatyki, biologii itd. Dzięki temu mogliśmy twórczo zorganizować czas wolny naszej młodzieży. Rozwijać ich zainteresowania i zamiłowania, doskonalić umiejętności w wielu dziedzinach wiedzy.

    Pośrednio dzięki środkom dotacji mogliśmy rozwijać umiejętności pracy zespołowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności za słowo, integrowaniu ich i odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska oraz poprawy biologicznej populacji kasztanowców w naszym terenie. Wdrażać ich do samodzielnych badań i prowadzenia eksperymentów naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków informatycznych.

    Pieniądze te na pewno przyczyniły się do podniesienia poziomu nauczania w naszej placówce oraz w bardzo istotny sposób wpłynęły na pozbycie się „prowincjonalnego” kompleksu ucznia wywodzącego się ze środowiska popeegerowskiego.

 2006/2007,  2007/2008

 „Mobilna Akademia Naukowa MAN-ieczki”

 

Równać Szanse 2006 – Projekty Modelowe

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)

 Realizowany w ramach Stowarzyszenia Przyrodników Nadwarciańskich działającego

w Gimnazjum w Manieczkach

 

pt. „Mobilna Akademia Nauk MAN-ieczki”.

Realizowany od października 2006 roku do listopada 2007 roku

Wysokość dotacji 22.000,00 zł

 

    Dotacja została przeznaczona na realizacje głównego celu projektu jakim było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w naszym środowisku. Powyższe zadanie odbywało się poprzez: prowadzenie badań naukowych i eksperymentów biologiczno- chemicznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, doskonalenie umiejętności informatyczno- technicznych i językowych. Bardzo ważnym elementem naszego projektu było działanie. Dzięki dotacji mogliśmy prowadzić prace w terenie (wyjazdy na zabiegi ochronne, do instytucji naukowych na zajęcia warsztatowe i wykłady, wyjazdy do innych szkół z prezentacją efektów naszych działań itp.). Podjęliśmy wspólne przedsięwzięcia z placówkami pilotażowymi i instytucjami lokalnymi wspomagającymi realizację projektu.

    W niektórych tych placówkach nasi animatorzy i liderzy prowadzili zajęcia badawcze  pod kierunkiem trenera np. „Mała Szkoła”, czy Gimnazjum w Grodzisku.Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach na UAM w Poznaniu, Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Politechnice gdzie byliśmy na wykładach i zajęciach laboratoryjnych z chemii, fizyki, geografii i biologii.

    Pieniądze z dotacji umożliwiły nam: udział w debacie sieci liderów w Warszawie i prezentację wyników działań z projektu z wykorzystaniem NTI, dalszy monitoring obiektów badawczych poddanych obserwacji i zabiegom ochronnym poprzez weekendowe zajęcia warsztatowe zespołów uczniowskich szkoły macierzystej i partnerskiej (noc praczy twórczej z Gimnazjum w Grodzisku) oraz wspólne wypełnianie kart obserwacji, zdjęcia, filmowanie, zbiór eksponatów i ich naukowa obróbka, rejestrację wyników na stronie www. Mogliśmy także uruchomić „Mobilne laboratorium”, które docierało do innych ośrodków (szkół, bibliotek, świetlic), gdzie nasi liderzy prowadzili zajęcia i dzielili się nabytym doświadczeniem. Podjęliśmy działania interaktywne (np. prowadzenie doświadczeń w terenie, czystość wody i powietrza, napromieniowanie, pH gleby, grabienie i niszczenie liści, zabiegi pielęgnacyjne itp.).

 2005/2006,  2006/2007

 „Mobilna Akademia Naukowa MAN-ieczki”

 

Projekt Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności

 RÓWNAĆ SZANSE

Realizowany przez Gimnazjum w Manieczkach

 

pt. „Manieczkowscy entomolodzy badaczami i pogromcami europejskiego szrotówka”.

Realizowany od października 2005 roku do listopada 2006roku

Wysokość dotacji 20.000,00 zł

 

   Pieniądze z projektu zostały przeznaczone na realizacje głównego celu projektu jakim było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w naszym środowisku. Powyższe zadanie odbywało się poprzez: prowadzenie badań naukowych i eksperymentów biologiczno - chemicznych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, doskonalenie umiejętności informatyczno - technicznych i językowych. Dzięki dotacji mogliśmy zająć się ochroną populacji kasztanowców w naszym rejonie, prowadzić prace w terenie (wyjazdy na zabiegi ochronne, do instytucji naukowych itp.), przeprowadzenie festynów integrujących lokalne środowisko i zainteresowanie go problemami ekologicznymi. Pośrednio dzięki środkom fundacji mogliśmy rozwijać umiejętności pracy zespołowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności, integrowaniu ich i odpowiedzialności za stan lokalnego środowiska przyrodniczego oraz biologicznej poprawy populacji kasztanowców w naszym terenie. Pieniądze z dotacji zostały przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprzętu i materiałów umożliwiających realizację projektu. Z powyższych pieniędzy zakupiono: kamerę cyfrową, słowniki j. angielskiego, j. francuskiego i j. niemieckiego, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny, sprzęt ogrodniczy, worki, mapy topograficzne terenu, artykuły papiernicze, żel do iniekcji drzew, nagrody konkursowe itp.

Dzięki pieniądzom mogliśmy zorganizować zajęcia wyjazdowe w terenie (iniekcje kasztanowców, grabienie i palenie liści itp.)  oraz do placówek naukowych PAN- zajmujących się problematyką ochrony roślin np.: Ogród Botaniczny, Instytut Dendrologii w Kórniku oraz Zakład Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu i zapoznać z charakterem pracy powyższych placówek. Odwiedziny tych instytucji niewątpliwie rozszerzyły horyzonty intelektualne naszej młodzieży. Dzięki przychylności AR w Poznaniu Zakładu Ochrony Roślin udało się zorganizować w naszej szkole wykład prof. T. Baranowskiego i mgr B. Szymańskiej na temat ochrony kasztanowców i zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka. Zaangażowanie uczniów naszej szkoły w działania ochrony ekosystemu znalazły duże poparcie w środowisku lokalnym.