iDziennik
LOGOWANIE

Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Manieczkach

Przykładowy opis z aktywnym odnośnikiem, Szablony HTML.

Witamy na naszej stronie

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Manieczkach

Manieczki, ul. Szkolna 6

63-112 Brodnica

tel. 61 28 23 605

e-mail: gimman@go2.pl

 

Przyjaciele szkoły

Przyjaciele szkoły

 

 

2016

 

Donata Flaczyńska - aktywnie reprezentowała rodziców w Klasowej Radzie Rodziców, inicjując szereg przedsięwzięć, imprez, wyjazdów klasowych, wspierając je również materialnie. Zaangażowała się również w realizację projektu eSzkoła - Moja Wielkopolska.

 

2015

 

Arkadiusz Jenczak - pełnił przez trzy lata funkcję przewodniczącego Rady Rodziców. Zawsze aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach na rzecz szkoły.

 

2014

 

Katarzyna i Krystian Powroziewiczowie - prowadzący sklep w Brodnicy. Systematycznie wspomagają materialnie imprezy szkolne. Fundując dla nas nagrody, słodkości i upominki na festyny rodzinne, zabawy karnawałowe oraz Dni Gimnazjalisty. Swoją działalnością dostarczają wiele radości i satysfakcji całej społeczności gimnazjalnej.

 

Wojciech Marciniak - przedsiębiorca z Manieczek, członek Rady Rodziców. Zaangażowany w organizację Festynu Rodzinnego oraz zabawy karnawałowej.  Szczególnej pomocy udzielił finansując całość prac ziemnych podczas budowy boiska szkolnego.

 

2013

 

Wojciech Mróz – Właściciel firmy Mróz S.A. stanowiącej jedną z czołowych grup przedsiębiorstw przemysłu rolnego w Polsce. W roku szkolnym 2012/13 wspomagał finansowo organizację Festynu z okazji Dnia Patrona oraz zabawy karnawałowej. Sfinansował także dwóm wyróżniającym się uczennicom pobyt na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.

 

Agnieszka i Paweł Czarneccy – fundatorzy stypendium dla laureata konkursu „Działam dla własnego rozwoju”, Nagroda była realizacją idei „zamieńmy ślubne kwiaty na stypendium dla gimnazjalisty”. Pani Agnieszka jest absolwentką dawnej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Manieczkach.

 

2012

 

Artur Hawryluk - prezes firmy Bocian Pożyczki, który w roku szkolnym 2012/2013 sponsorował uczniom naszej szkoły naukę pływania na basenie w Śremie. Dzięki hojności Pana Artura młodzież klas pierwszych mogła co dwa  tygodnie  doskonalić swoje umiejętności pływackie w różnych stylach.

 

2011

 

Ksiądz Wojciech Kryza – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Barbary w Jaszkowie – Manieczkach. Sprawuje opiekę duszpasterską i duchową w nasze szkole w czasie mszy świętych, spotkań rekolekcyjnych. Udziela również wsparcia materialnego podczas różnych uroczystości, dofinansowując koncerty zespołów muzycznych czy spotkania z wyjątkowymi gośćmi.

 

2010

 

Grażyna Tokarek - pierwszy dyrektor naszej szkoły. Doprowadziła do połączenia oddziałów w Brodnicy z oddziałami w Manieczkach. Kierowała remontem budynku umożliwiając otwarcie w 2001 roku Gimnazjum w manieczkach. Zdobyła za darmo wyposażenie szkoły. Pozyskiwała środki unijne, projekty: szrotówek, Mobilna Akademia Naukowa, dwukrotnie zielone szkoły w Trójmieście. jako dyrektor Zespołu Szkół w Grzybnie dla naszych uczniów: organizuje festiwal nauki, umożliwia wyjazdy w ramach projektów realizowanych w swojej szkole, pomaga w organizacji festynów.

 

2009

 

Dorota Makosz - bardzo silnie związana z funkcjonowaniem szkoły, wspierała funkcjonowanie organów placówki i akcje społeczne; członkini Rady Rodziców, w której pełniła funkcję skarbnika; zawsze gotowa i chętna do pomocy, wykazywała się szczególnymi zdolnościami aktywizującymi środowisko.

 

2008

 

Leszek Drobiński - Prezes UKS Irwin Manieczki. Założyciel klubu szermierczego skupiającego młodzież z całej gminy. Prowadzenie popołudniowych zajęć sportowych umożliwiających poznanie podstaw szermierki. Organizowanie zawodów sportowych na terenie powiatu. Uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich. Organizowanie letnich obozów sportowych dla dzieci z terenu całej gminy. Prowadzenie działań prewencyjnych wśród młodzieży.

 

2007

 

Ewelina Kranik- Prezes Sunset Suit w Krzyżanowie. Pomoc uczniom z rodzin ubogich. Przygotowanie prezentów noworocznych dla uczniów.

 

Jolanta Stężycka – Właściciel Księgarni Eureka w Śremie. Organizowanie kiermaszów książki. Sponsorowanie nagrody dla najlepszego sportowca gimnazjum. Wsparcie finansowe dla imprez organizowanych przez gimnazjum na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 

Mirella Godawa – Inspektor Oświaty w Gminie Brodnica. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Życzliwość i zrozumienie dla inicjatyw podejmowanych przez gimnazjum. Troska o wszechstronny rozwój szkoły.

 

2006

 

Sławomir Walachowski – Kierownik Silka Żabno. Pomoc materialna dla gimnazjum. Sponsorowanie materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji szkoły.

 

Piotr Królak – Kierownik Zakładu Przemysłu Spożywczego w Manieczkach. Życzliwość i zrozumienie dla inicjatyw podejmowanych przez gimnazjum. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych i imprez środowiskowych.

 

Przemysław Pilarski – Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie. Współfinansowanie wielu imprez organizowanych przez szkołę. Pomoc w modernizacji gimnazjum.

 

2005

 

Dariusz Wilk – Prezes Bejot Manieczki. Sponsorowanie nagrody dla absolwenta roku. Pomoc i wsparcie w organizacji wielu imprez szkolnych i środowiskowych.

 

Wioletta Łuszczewska – Dyrektor Przedszkola w Manieczkach. Przygotowanie inscenizacji scenicznych uświetniających uroczystości szkolne i festyny. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

 

płk. Mirosław Ziółek – Dowódca Jednostki Wojskowej w Śremie. Organizowanie imprez integracyjnych dla uczniów gimnazjum. Pomoc w przygotowaniu budynku szkoły do powstania Gimnazjum w Manieczkach. Przeprowadzenie prac remontowych na terenie szkoły.

 

2004

 

Włodzimierz Lesiński – „Decora” w Środzie Wlkp. Sfinansowanie remontu łazienek w obiekcie sportowym wyposażenie szkoły w elementy wystroju wnętrz. Sponsorowanie nowego oświetlenia korytarzy w szkole.

 

2003

 

Jerzy Semeniuk – Prezes „Irwin Tool” – Manieczki. Sponsorowanie nagród dla wyróżnionych uczniów. Wsparcie finansowe dla klubu szermierczego. Pomoc w tworzeniu Gimnazjum w Manieczkach. 

 

2002

 

Janusz Fajfer – Dyrektor Dromost Żabno.- Fachowa pomoc w przygotowaniu budynku szkoły do przejęcia funkcji gimnazjum. Bezinteresowne przekazanie niezbędnego sprzętu i oddelegowanie pracowników prowadzących remont i pełniących nadzór budowlany